קורסים וסדנאות | מעברים מעיינות כנרת

קורסים וסדנאות

נמצאו 5 קורסים לפי החיפוש
07/12/2022 - 20:30 עד 14/11/2023 - 22:00
!it't time to take your English to the next level
לייצר מפגש משמעותי עם קהל זו אמנות. אנחנו רוצים שהוא יזכור, שהוא ירגיש, שילמד, שיתלהב.. ובסוף רוצים להפוך אותו לשגריר כדי שיביא עוד מבקרים.
15/05/2023 - 19:30 עד 30/05/2023 - 21:30
סדנא פרקטית להתנהלות כלכלית בטוחה לקראת ובזמן בנייה
15/05/2023 - 19:30 עד 30/05/2023 - 21:30
סדנא פרקטית להתנהלות כלכלית בטוחה לקראת ובזמן בנייה
קורס חשב.ת שכר בכיר.ה
נמצאו 5 קורסים לפי החיפוש