קידום חוסן כלכלי קהילתי | מעברים מעיינות כנרת

קידום חוסן כלכלי קהילתי

מרכז היזמות והתעסוקה, מעברים מעיינות-כנרת, פועל לקידום החוסן הכלכלי הקהילתי על ידי קידום מענים בתחומי התעסוקה והיזמות מרמת הפרט ועד רמת הקהילה.

איכות חיינו, תחושת ההגשמה העצמית ויכולת ההתפרנסות של כל אחד ואחת מאתנו משפיעים על החוסן הקהילתי. אנו במעברים רואים חשיבות רבה בפיתוח, קידום וחיזוק קהילתי-תעסוקתי כחלק אינטגרלי מפעילות המועצות האזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן.

הבסיס לקידום תעסוקתי-יישובי הוא זיהוי של כוחות וחסמים אישיים וקהילתיים, וכן מינוף מענים קהילתיים עבורם. במסגרת זו אנו עוסקים ביצירת תוכניות ייחודיות  בתחום התעסוקתי, ובפיתוח יכולות הון אנושי באוכלוסייה במטרה לקדם ולחזק את  החוסן הקהילתי-תעסוקתי.

תפיסת מעברים היא, כי בניית תשתית קהילתית נעשית בדרכים של קידום שותפויות כאבן יסוד. הגישה הקהילתית בתחום תעסוקה מתבטאת בפריסת שירותים מהרמה הפרטנית ועד הרמה הקהילתית. מענים אלו דורשים משאבים שונים, כמו, זמן, רתימת ציבור ויצירת שיתופי פעולה, לטובת קידום מענה מתכלל עבור התושבים.

 

עשייה קהילתית במעברים מעיינות כנרת:

  • איתור והסרת חסמים קהילתיים בתחומי התעסוקה והיזמות לצד זיהוי הכוחות והפוטנציאל הקיים בקהילות
  • פיתוח מנגנונים קהילתיים לעזרה ותמיכה במחפשי עבודה
  • יצירת שיתופי פעולה ברמה הקהילתית לקידום נושא התעסוקה והיזמות ביחד עם הגופים הכלכליים היישובים
  • פיתוח קשר ישיר עם המעסיקים כחלק מתפיסה הרואה במעסיקים שותפים בקהילה לקידום תעסוקה
  • פיתוח מעטפת קהילתית תומכת לקידום תחום היזמות ביישובים
  • קידום קהילת עסקים ברמה היישובית והאזורית

למידע נוסף בתחום הקהילה מוזמנים לפנות למשרד מעברים>>  050-3465333|  mmk@mmk.org.il 

או לנופר סלמון, פיתוח קהילתי כלכלי מעברים מעיינות כנרת 050-6496662, nofar@mmk.org.il