קורס להכשרת עתודה ניהולית של מנהלי עסקים בישובים / משרדי קבוצת שאן | מעברים מעיינות כנרת

קורס להכשרת עתודה ניהולית של מנהלי עסקים בישובים / משרדי קבוצת שאן

קורס להכשרת עתודה ניהולית של מנהלי עסקים בישובים / משרדי קבוצת שאן

שלישי | 07.11.23

**מועד אחרון להרשמה 10.10.23

  להרשמה : https://katzr.net/9e874d

**נהלי הרשמה וביטול לפעילות - קורס / הרצאה / סדנה

ביטול הרשמה יבוצע באמצעות הודעת ביטול בכתב לכתובת: mmk@mmk.org.il
החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי מעברים מעינות כנרת בדואר אלקטרוני עד 5 ימי עסקים קודם למועד תחילת הקורס.

כל בקשת ביטול אחרת מצד הנרשם לא תקנה לנרשם זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בפעילות ובין אם לאו.

דוא"ל ליצירת קשר: